"Varje dag upptäcks 70 nya strålkällor i världen"

Ingen tar ansvar för radioaktivt material som kan användas till smutsiga bomber

NYHETER

Radioktivt material som ingen tar ansvar för kan bli farliga, smutsiga bomber.

Sådana strålningskällor finns i Sverige och på många ställen i världen.

Effekterna av en smutsig bomb kan bli stora och ge höga stråldoser, i synnerhet om starka strålkällor används.

Det är ingen omöjlighet för en presumtiv terrorist att komma över eller föra in radioaktivt material i Sverige.

Det visar en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Rapporten har skrivits på uppdrag av Krisberedskapsmyndigheten. Ämnet är aktuellt mot bakgrund av bland annat ett fall i Storbritannien. Där dömdes en terrorist nyligen till 40 års fängelse efter att ha planerat ett attentat med en så kallad smutsig bomb.

- Det vi gjort är att analysera vad som skulle kunna hända om någon får tag i radioaktivt material, säger rapportförfattare Agneta Hånell Plamboeck på FOI till aftonbladet.se.

Herrelösa strålkällor

Smutsiga bomber är radioaktivt material som kan spridas med hjälp av ett explosivt ämne.

Och gammalt radioaktivt material finns att tillgå, mycket av det är på drift och ingen har det direkta ansvaret.

Enligt nya direktiv från EU ska visserligen varje land ha koll på sina strålkällor.

- Men varje dag kommer rapporter om 70 nya, herrelösa strålkällor i världen. Även här i Sverige har vi har ett antal herrelösa strålkällor, säger Agneta Hånell Plamboeck.

- Sverige har inte rett ut vem som är ansvarig för dem, vem som ska betala för en skrotning till exempel.

Radioaktivt material används bland annat på sjukhus, i strålningsbehandling.

Finns i brandvarnare

Många industrier använder det och det finns i vardagsmaterial som vissa brandvarnare, om än i mycket små doser.

Det förekommer i olika former som salt, keramer, vätskor och metaller.

Slarvar företagen bort sina radioaktiva saker?

- Inte de som använder dem i stor utsträckning, de har kontroll. Men om man till exempel har förvaring av gamla strålkällor i en källare någonstans och inte kollar så ofta så vet man ju inte om det blivit stulet, säger Agneta Hånell Plamboeck.

- Eller om man har en densitetsmätare, som också är en strålkälla, liggande i bilen och bilen blir stulen. Målet med stölden var inte mätaren.

Vart strålkällan tar vägen i en sådan situation vet man inte alltid.

Effekterna av en smutsig bomb kan bli stora och ge höga stråldoser, i synnerhet om starka strålkällor används.

Simone Söderhjelm