Ryssarna in på svenskt vatten

Skyddar ledningen utanför Gotland

NYHETER

Rysk militär som patrullerar den svenska gränsen.

Avancerad spionageutrustning riktad mot Sverige.

Den ryska gasledningen kan bli säkerhetspolitisk dynamit.

Hittills har miljön stått i fokus när den rysk-tyska gasledningen har diskuterats. Men ledningen, som enligt planen ska gå öster om Gotland, har också flera säkerhetspolitiska risker, menar Robert Larsson, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Fartyg vid plattformen

Skulle till exempel den så kal-

lade serviceplattformen norr om Gotska Sandön utsättas för någon form av hot, kan Ryssland sätta in örlogsfartyg för att skydda dem som jobbar där.

Risk för spionage

-Det är ju inte krig mellan Ryssland och Sverige vi pratar om, men det är i alla fall problem man måste ha med i beräkningen, säger Robert Larsson.

Dessutom finns risker för att övervakningsutrustning på ledningen också används för spionage.

- Det är underrättelseinhämtning om all marin aktivitet i Östersjöområdet och även en bit in på land. Jag tror inte att det finns någon stat som är intresserad av att ha det nära sin kust, säger Robert Larsson.

Sverige har små möjligheter att hindra gasledningen. Däremot kommer miljöaspekten att synas noga av regeringen, enligt Frank Nilsson på näringsdepartementet.

”Inte beroende av gas”

Att bolaget bakom ledningen, Nord Stream, erbjudit sig att dra en avstickare till Sverige har hittills inte smickrat regeringen.

-Sverige har i dag inget större beroende av gas och regeringen har inget intresse av att skapa ett sådant beroende heller, säger Frank Nilsson.

Ledningen – ett högriskprojekt

Miljön

Eva Buskas

ARTIKELN HANDLAR OM