Gripna efter sex på hög höjd

Ville bli medlemmar i 10 000 meters-klubben

NYHETER

Mannen och kvinnan ville av allt att döma bli medlemmar i den så kallade tiotusenmetersklubben.

På flygningen mellan Los An-geles och Raleigh, North Carolina, ägnade de sig nämligen åt vad som beskrivs som "offentliga sexuella aktiviteter".

Medpassagerarna blev enligt uppgift mycket besvärade.

Paret Carl Persing och Dawn Sewell greps efter landningen och har nu åtal för bland annat förargelseväckande beteende att vänta.

Per Bjurman