Regeringen backar om a-kassan

I dag lägger regeringen fram propositionen

Foto: gustav mårtensson
Anders Borg och Sven Otto Littorin backar i en gemensam debattartikel delvis om sitt omstridda förslag till förändringar i a-kassan.
NYHETER

I dag lägger regeringen fram den redan hårt kritiserade propositionen om a-kassan.

Av den framgår det att regeringen, efter massiv kritik, ändrar sig om a-kassans utformning och avgiftshöjningar.

En begränsningsregel införs som innebär att ingen a-kassa betalar in mer till försäkringen än den betalar ut till sina arbetslösa medlemmar.

Foto: björn lindahl

På inrådan av lagrådet införs nu begränsningsregeln för den höjda avgiften till a-kassan. Det framgår av den proposition som regeringen i dag lägger fram, skriver Anders Borg, Sven Otto Littorin och Nyamko Sabuni på DN debatt.

Att avgifterna till a-kassan kommer att höjas med högst 300 kronor, står fast i propositionen.

– Den förhöjda avgiften får maximalt vara 300 kronor för den som inte är arbetslös, skriver ministrarna.

Avgifterna kommer påverkas av arbetslösheten i respektive a-kassa, samtidigt som små kassor med hög arbetslöshet inte ska behövda drabbas av alltför höga avgiftshöjningar.

– Avgiften ska differentieras och spegla arbetslösheten i respektive a-kassa samtidigt som den solidariska finansieringsprincipen i a-kassesystemet ska fortsätta att gälla, skriver ministrarna.

Drabbar jämställt

Ministrarna tillbakavisar anklagelserna om att ändringarna drabbar kvinnor hårdare än män:

– Det har också framförts kritik att skärpningarna av reglerna för ersättning från a-kassan drabbar kvinnor hårdare än män. Detta stämmer inte. Vi menar att skärpningarna av ersättningsreglerna är neutrala ur jämställdhetssynpunkt, skriver de tre.

Enligt Anders Borg, Sven Otto Littorin och Nyamko Sabuni, stärks till och med kvinnornas position på arbetsmarknaden av deras förslag.

– Syftet med våra förslag är att minska arbetslösheten och utanförskapet. I kombination med den samlade ekonomiska politiken bidrar förslagen till att fler kvinnor får jobb och att inkomstskillnaderna minskar, skriver de.

Tidigare artiklar

Susanna Vidlund