Så skärps a-kassan

Idag lämnades förslaget över till riksdagen

NYHETER

Nu har regeringen lagt fram sitt förslag om ändrad a-kassa.

Innehållet är inte oväntat.

Det blir höjd avgift till a-kassan och lägre ersättning för den som är arbetslös.

Propositionen med namnet "En arbetslöshetsförsäkring för arbete" överlämnades till riksdagen.

Den väntas träda i kraft vid årsskiftet.

Regeringen med arbetsmarknadsminster Sven-Otto Littorin (m) i spetsen föreslår både förändringar i ersättningen och en helt ny modell för finansieringen .

- De förändringar som regeringen föreslår i arbetslöshetsförsäkringen måste ses i ljuset av regeringens samlade politik, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.

- Målet är att öka sysselsättningen. Vi menar att allas vilja till arbete måste tas till vara och utanförskapet brytas.

I korthet innebär förändringarna följande:

A-kassan blir 80 procent av den tidigare inkomsten de första 200 dagarna.

Efter 200 dagar blir den 70 procent och efter 300 dagar blir den 65 procent.

Förälder till barn under 18 år får 70 procent av arbetsinkomsten till och med dag 450.

Taket blir 680 kronor per dag under hela perioden.

Regeringen avskaffar studerandevillkoret, det vill säga möjligheten att kvalificera sig till a-kassa via studier.

Arbetsvillkoret skärps. För att kunna få a-kassa krävs nu att man arbetet minst 80 timmar per månad det senste året.

Det alternativa arbetsvillkoret kräver 480 timmars arbete under en sammanhängande period av sex månader med minst 50 timmars arbete per månad

De a-kassemedlemmar som har jobb får en höjning av avgiften på max 300 kronor.

TIDIGARE ARTIKLAR:

Caroline Olsson

ARTIKELN HANDLAR OM