Men Littorin tar tillbaka

NYHETER

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) presenterade i går sitt slutliga förslag till ny a-kassa. Det blir dyrare - och ersättningen sänks.

Avgiften

Höjs med högst 300 kr/mån. Summan varierar mellan a-kassorna (se tabell).

Avdraget för a-kassan i deklarationen slopas. Kostnad: ca 50 kr/mån.

Deltidsarbetande betalar full avgift.

Arbetslösa betalar den gamla, lägre avgiften, ca 100 kr/mån.

Ersättningen

Under 200 dagar blir ersättningen 80 procent av lönen, högst 680 kr/dag. Därefter blir ersättningen 70 procent, högst 680 kr/dag. Lägsta ersättningen förblir 320 kr/dag.

A-kassan tar slut efter 300 dagar. Eller 450 dagar om man har barn under 18 år.

Därefter gäller jobb- och utvecklingsgaranti med 65 procent av lönen, högst 680 kr/dag. Exakta besked om den kommer i mars.

Kraven

Man måste ha jobbat minst 80 timmar/mån det senaste halvåret för att få a-kassa. I dag är gränsen 70 timmar.

Studerandevillkoret slopas. Den har kvalificerat vissa studenter för a-kassa efter utbildningen.