”USA lurades att invadera Irak”

Infiltratör: al-Qaida la ut falska spår

NYHETER

London

Falska spår, utlagda av al-Qaida, lurade USA att angripa Irak.

Det uppger en man som infiltrerat terrornätverket och nu har intervjuats av BBC.

Mannen, som kallas "Omar Nasiri" men heter något annat, var i sju år spion i al-Qaida för brittiska och franska underrättelseorgan. I intervjun berättar han att den falska informationen gavs av en person vid namn Ibn Sheikh al-Libi, som greps i Afghanistan 2001 kort efter 11 september-attackerna i USA.

al-Libi ska för amerikanerna ha framställt sig själv som en nära medarbetare till de båda terrorledarna Usama bin Ladin och Ayman al-Zawahiri. Han ska senare i fängelse i Egypten ha uppgivit att Iraks regim under Saddam Hussein utbildade al-Qaida-medlemmar i vapenbruk.

Plats för jihad

Men detta var fel, enligt Nasiri. På BBC:s fråga om al-Libi avsiktligt lämnade felaktiga uppgifter för att få USA att angripa Irak, svarar Nasiri:

- Precis.

al-Libi "behövde konflikten i Irak", säger Nasiri och tillägger att han hörde al-Libi tala om Irak som en bra plats att utkämpa jihad, heligt krig, på.

I februari 2003, kort före den USA-ledda invasionen i Irak, hävdade USA:s dåvarande utrikesminister Colin Powell i FN:s säkerhetsråd att Saddam Hussein hade givit al-Qaida vapenutbildning. Som källa angav han "en högt uppsatt terroristledare".

Torterad

Författaren Stephen Grey, som granskat CIA:s hemliga terroristfängelser runtom i världen och nyligen utkom med boken Ghost Plane, hävdar att det var al-Libi som Powell syftade på. Han har också sagt att al-Libi lämnade sina uppgifter under tortyr i det egyptiska fängelset.

Men enligt Nasiri är det inte troligt att ens tortyr skulle ha fått den gripne att tala ut. När BBC frågar om al-Libi eller andra al-Qaida-medlemmar skulle ha kunnat torteras att avslöja sanningen svarar infiltratören:

- Aldrig.

Omar Nasiri berättar i intervjun vidare om hur han kom till Darunta-lägret ute på den afghanska landsbygden, där al-Qaida gav ett utvalt fåtal grundutbildning i att tillverka sprängämnen och detonatorer av enkla föremål och ingredienser som finns i de flesta hem.

Motvilligt gav de franska och brittiska säkerhetstjänsterna också honom pengar som han kunde lämna vidare till al-Qaida. Men det behövdes för att han skulle framstå som trovärdig i terrornätverket, säger han.

TT-AFP