Avtal klart om översyn av Kyotoprotokollet

Miljöministrarna enades efter maratonförhandling på FN:s klimatmöte

NYHETER

Efter en maratonförhandling enades miljöministrarna vid FN:s klimatmöte i Kenya slutligen om det viktiga dokument som ska bereda väg för ett nytt avtal om minskade utsläpp av växthusgaser.

- Ett nödvändigt framsteg, sade miljöminister Andreas Carlgren till TT kort efter att förhandlingen avslutats.

- En genomgripande översyn av Kyotoprotokollet som bygger på omfattande underlag ska göras och vara färdig 2008.

Den omtvistade frågan gällde den översyn av Kyotoprotokollet som enligt tidigare beslut skulle ha genomförts i Kenya. Sveriges och EU:s krav på en grundlig, vetenskaplig översyn har under de tuffa förhandlingarna stått mot många utvecklingsländer samt Kina och Indien som ville att översynen skulle göras enklare och på plats vid mötet. Ett skäl till deras motstånd var oro för att få större krav på sig.

2009 nytt mål

Översynen är viktig eftersom den bildar grund för det avtal eller dokument som ska ta vid när Kyotoprotokollet löper ut 2012.

- Sverige och EU är nu helt inriktade på att kunna slutföra förhandlingarna om det nya dokumentet 2009, sade Carlgren.

TT: Vad har ni fått göra för eftergifter?

- Det framgår av texten att själva översynen i sig inte innebär en förhandling om nya åtaganden. Men det står också att baserat på översynen ska man komma överens om de åtgärder som behövs.

På ett enkelt sätt kan överenskommelsen beskrivas som framåtsyftande och inte straffande.

Det tolv dagar långa klimatmötet, som ackompanjerades av skyfall och översvämningar, skulle ha slutat klockan 16 svensk tid. Men först vid 19-tiden antogs dokumentet om översynen.

189 länder

Dessförinnan hade mötet kommit överens om det som kallas anpassningsfrågorna, det vill säga att utvecklingsländerna ska få stöd för att klara av till exempel den torka och de höjda vattennivåer som väntas i klimatförändringarnas spår. Att Vitryssland kan ansluta sig till det globala arbetet mot växthuseffekten blev också klart.

Ytterst handlade Nairobimötet - med över 5 000 delegater från 189 länder - om huruvida vi världsmedborgare kan ändra utvecklingen av våra samhällen så att utsläppen av skadliga växthusgaser, främst koldioxid, minskar drastiskt. Att det varit så svårt har en rad förklaringar, enligt Carlgren.

- Än så länge är det för många länder som kortsiktigt ser till sina egna intressen i stället för att långsiktigt se till det som är globalt nödvändigt.

Om inte snabba åtgärder mot växthuseffekten vidtas kommer jordens medeltemperatur att höjas med bland annat smältande isar, stigande havsytor, farliga värmeböljor och en otrygg värld som följd.

Fakta

Christina Magnergård Bjers/TT

ARTIKELN HANDLAR OM