Utredare vill lägga ner hela PPM

Helt ny myndighet föreslås ta över - Försäkringskassan rasar

NYHETER

Premiepensionsmyndighten läggs ner.

I stället bildas en helt ny myndighet för att hantera pensionerna, skriver Svenska Dagbladet.

Uppgifterna finns i en ännu inte publicerad rapport.

Om en knapp månad, den 15 december, kommer Premieadministrationsutredningen att läggas fram för regeringen.

Tidingen har tagit del av förslaget, som innehåller flera drastiska förändringar.

Utredaren Hans-Eric Holmqvist, generaldirektör vid ackrediteringsmyndigheten Swedac, föreslår bland annat att man bildar en helt ny ålderspensionsmyndighet.

Vill ha helhetsansvar

Den nya myndigheten skulle överta Försäkringskassans ansvar för den allmänna ålderspensionen.

- I dag finns inget helhetsansvar för ålderspensionen. Många har inte en susning om hur deras pension kommer att bli, säger Holmqvist till SvD.

Han föreslår därför också att hela PPM läggs ner. Ansvaret för premiepensionerna övertas av den nya myndigheten.

Dessutom vill utredaren att den nya myndigheten blir central och inte får några lokalkontor.

Försäkringskassan säger nej

Försäkringskassan sågar förslaget helt.

- Det vore bättre om premiepensionen tillfördes föräkringskassan så att alla pensionsanknuta förmåner hanteras av en och samma myndighet, säger överdirektör Adriana Lender till SvD.

Utredaren tycker precis tvärtom och pekar på att PPM kom till just för att premiepensionerna inte ansågs passa in i Försäkringskassans verksamhet.

Enligt Ariana Lender skulle utredningens förslag innebära att 800.000 pensionärer skulle få ersättning från två olika myndigheter, eftersom både änkepensionen och bostadstilläggen föreslås stanna hos Försäkringskassan.

- Det är det riktigt allvarliga, säger hon och pekar på att det ökar risken för komplikationer för de drabbade.

Utredningen menar att förändringen skulle ge en besparing. Någon Lender inte tror på alls.

- Tvärtom. Man underskattar kostnaderna för att starta den nya myndigheten och de kostnader som blir kvar på Försäkringskassan.

F-kassan lägger ner över 300 kontor

Om förslaget går igenom beräknar facket att 300-400 anställda förlorar jobbet.

Försäkringskassan har redan meddelat att man kommer att banta kontorsnätet och lägga ner kontor.

Kunderna ska lockas över till att använda telefon- och internettjänster i stället.

Enligt Försäkringskassan handlar det om att minska från 330 till 21 kontor. På 280 orter planeras som ersättning samarbete med andra myndigheter, bland annat arbetsförmedlingen och den lokala kommunen.

Hur många anställda som berörs av den minskningen är inte klart.

Den nya utredngen om att bilda en helt ny pensionsmyndighet går ut på remiss under vintern.

Ett regeringsförslag kan komma tidigast i vår.

Caroline Olsson