"Han har samma psykiska störning som vid mordet"

NYHETER

MALMÖ.

Den 57-årige mannen lider av samma psykiska störning som för 27 år sedan.

Ändå anser chefs-överläkaren vid rättspsyk i Malmö att han ska ha utökade permissioner.

– Eftersom den sakkunnige inte invände mot chefsöverläkarens bedömning överklagar jag inte beslutet, säger kammaråklagare Lilian Gerloman.

Schizofreni

För några år sedan fick 57-åringen en diagnos. Han lider av Aspergers syndrom och schizofreni. 57-åringen beskrivs som en mycket intelligent man med en extremt god minnesförmåga.

En minnesförmånga som enligt rättsutlåtanden gör honom kapabel att mörda en person 20 år efter en oförrätt.

De utökade permissionerna är enligt chefs-överläkaren ett led i mannens rehabilitering. Det motiveras med att han skött permissionerna klanderfritt de senaste åren.

Fortsatt vård

Men den rättspsykiatriska vården ska inte upphöra.

"Med hänsyn till brottets art kan bedömning av återfallsrisken inte göras på sedvanligt sätt. Utgångspunkten bör emellertid vara att det finns en risk för återfall i brott".

Länsrätten anser inte att återfallsrisken är skäl nog att vägra 57-åringen ytterligare 24 timmars permission i sin bostad.

Per-Ola Ohlsson