Över 400 000 väljer Aftonbladet

NYHETER

Aftonbladets upplaga minskade i snitt med 13100 tidningar under oktober, jämfört med föregående år.

Upplagan på vardagar minskade med 11300 tidningar och vad gäller söndagar var upplagetappet 22100.

De sviktande upplagorna är en rådande trend på kvällstidningsmarknaden. Upplagan under juli, augusti och september minskade med mellan 8 900 och 18 800 tidningar per utgivningsdag.

Konkurrensen hårdnar

Den minskade försäljningen kan förklaras med hårdnande konkurrens efter att utbudet av medier har ökat markant under senare tid.

Claes Petersson