Klasskillnad i grundskolan

NYHETER
Foto: AFTONBLADET BILD
Presterar bäst.

Drömmen om den likvärdiga svenska grundskolan håller på att spricka. I storstäderna finns både extremt högpresterande och extremt lågpresterande klasser. Det visar en rapport från Skolverket.

I de högpresterande klasserna är nio av tio flickor.

Andra faktorer som utskiljer eleverna är föräldrarnas utbildningsnivå, hemmens kulturkonsumtion, språkkunskap och vilket program eleverna valt inför gymnasiet.

TT , Aftonbladet