En av fem barn är överviktiga

Flickor drabbas lättare

NYHETER

Var femte femåring är fet eller överviktig, visar en ny studie.

– Det är ett stort problem, säger Staffan Mårlind, över­läkare i Göteborg.

Svenskarna blir allt fetare och nu har utvecklingen även nått de allra minsta. En ny studie som gjorts i Skåne visar att 18 procent, nästan var femte femåring, är fet eller överviktig.

Undersökningen, som påbörjades 1994, omfattar 2?750 barn och enligt resultatet löper barn med en hög födelsevikt större risk för att bli tjocka.

30 procent fetare

Men det är flickorna som ligger i den stora riskzonen och oddsen för att de blir feta är 30 procent högre jämfört med pojkar i samma ålder.

– Det är alarmerande siffror och nu utarbetar vi ett preventionsprogram tillsammans med Västra Götaland så att övervikten kan förebyggas innan den blir ett

allvarligt problem, säger Kristina Thorngren-Jerneck, barnhälsoöverläkare vid Lunds universitetssjukhus.

18 procent överviktiga

Enligt Staffan Mårlind, överläkare vid Drottning Silvias barnsjukhus har fetma blivit ett av de största världshälsoproblemen.

En undersökning av 5?000 10-åringar i Göteborg 2001

visade att 18 procent var överviktiga och 3 procent feta.

Statistiken kan jämföras med 1984.

Då var siffran för överviktiga barn endast 7 procent och feta 0,5 procent.

– Det har skett en kraftig ökning och det beror på att samhället förändrats. Vi äter mer och rör oss mindre,

säger Mårlind.

Ett av de största problemen

Nadia Bhere (.se)

ARTIKELN HANDLAR OM