Flickor drabbas lättare av fetma

Ny studie: Var femte 5-åring är överviktig

NYHETER

Var femte femåring är fet eller överviktig. Och flickor löper större risk för att bli överviktiga än pojkar.

Det visar en ny studie som gjorts i Skåne.

Svenskarna blir allt fetare och nu har utvecklingen nått de allra minsta. En studie som gjorts i Mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt visar att 18 procent, nästan var femte fem­åring, är fet eller överviktig.

Undersökningen, som påbörjades 1994, omfattar 2 750 barn och enligt resultatet löper barn med en hög födelsevikt större risk för att bli feta.

Men det är flickorna som ligger i riskzonen.

Oddsen för att de blir feta är 30 procent högre jämfört med pojkar i samma ålder.

– Det är alarmerande siffror och nu utarbetar vi ett preventionsprogram så att barnen och deras föräldrar kan förebygga innan övervikten blir ett allvarligt problem, säger Kristina Thorngren-Jerneck, överläkare vid Lunds universitetssjukhus.

Skillnaden stor mellan kommuner

Men skillnaden mellan kommuner är stor och varierar mellan 13 och 23 procent.

De tjockaste femåringarna finns i Kävlinge, Landskrona, Hörby och Svalöv medan de smalaste finns i Höör, Lund och Staffanstorp.

– Helt klart är att faktorer som kost, brist på motion, ekonomi och utbildning spelar in, säger Thorngren-Jerneck.

Studien visar också att rökning hos gravida kvinnor har betydelse för övervikt hos barn.

Ett av de största problemen

Nadia Bhere