Samtliga rättegångar mot Quick kan ogillas

Justitiekanslern utreder processerna mot seriemördaren

NYHETER

Samtliga mordrättegångar mot den dömde seriemördaren Thomas Quick kan komma att ogiltigförklaras.

Justitiekanslern Göran Lambertz utreder nu hur rättsprocesserna har gått till.

– Den innehåller påståenden om att det har begåtts en massa fel i samtliga rättegångar mot Thomas Quick, säger JK Göran Lambertz till aftonbladet.se.

Foto: urban andersson
Thomas Quick.

En stor rättsutredning som justitiekansler Göran Lambertz har fått in, pekar på ett stort antal oegentligheter i rättegångarna mot Thomas Quick. Mened, bevisfövanskning och ledande förhör är några av de saker som nämns.

– Det hävdas att åklagare och polis har begått sådana fel som har inneburit att domstolarna lurats att fälla honom. Jag tittar på materialet först och ska sedan bestämma mig för vad som bör göras. Om vi ska gå vidare kommer jag först att höra med polis och åklagare om vad de tycker om det här, säger Göran Lambertz.

Kan det här i förlängningen leda till att Thomas Quick skulle kunna släppas fri?

– Teoretisk kan domarna rivas upp efter resning men det ska ju i så fall handla om totalt åtta domar. Det är en lång väg att vandra fram tills dess.

Grovt tjänstefel

Överåklagare Christer van der Kwast och de poliser som utrett Quicks erkännanden har anmälts för grovt tjänstefel. Enligt anmälan ska polisen ha lett utredningen i riktning mot att Thomas Quick skulle fällas för morden.

Rättsutredningen är genomförd av den förre brottmålsadvokaten Pelle Svensson.

– Pelle Svensson anser att åklagaren och polisen har gjort sig skyldiga till det, säger Göran Lambertz.

Det är anhöriga till Thomas Quicks mordoffer, däribland Johan Asplunds föräldrar Björn och Anna-Clara Asplund, som har lämnat in anmälan till Justitiekanslern.

– Ytterligare en anhörig till ett annat offer står bakom anmälan, säger Göran Lambertz.

I nästa vecka ska JK besluta om han går vidare med anmälan.

– Jag gör den första genomgången den här veckan och i nästa vecka ska jag besluta om jag tar upp fallet och hur jag i så fall gör.

Dessa mord har Quick fällts för:

Tidigare artiklar:

Susanna Vidlund