Sjuksköterskan tog livet av 28 patienter

Kände medlidande för patienter

Foto: AP
Stephen Letter.
NYHETER

Kempten (TT-AFP)

En manlig sjuksköterska i Tyskland dömdes till livstids fängelse på måndagen för att genom injektioner ha dödat 28 patienter, de flesta av dem sjuka och åldriga.

Den 28-åriga sjuksköterskan hade inför rätten i den sydtyska staden Kempten sagt att han kände medlidande med de gamla.

I domen nämns tolv mord, 15 dråp och ett barmhärtighetsmord.

När mannen arbetade vid Sonthofsjukhusets avdelning för invärtes sjukdomar skaffade han från förrådet flera olika mediciner – sömnmedel och avslappningmedel för spända muskler – som sammantagna dödade den patient som intog dem.

Under rättegången ombads han att förklara hur 81 personer i hans vård dog just när han hade ansvaret för dem.

Han svarade att han inte hade agerat av illvilja utan tvärtom hyste medkänsla med patienterna och inte stod ut med att se dem tyna bort. Dödandet skedde mellan januari 2003 och den dag sommaren 2004 då han greps av polis.