Rektorn: Emma är inte mobbad

NYHETER

Centralskolan i Funäsdalen är anmäld till Skolverket.

Men skolan hävdar:

- I dagsläget förekommer ingen mobbning.

Annchristin Thimon, skolchef och Cajsa Salomonsson, rektor.

Känner ni igen Emmas beskrivning?

- Nej, inte som en vanlig vardag, säger rektor Cajsa Salomonsson.

Har ni gjort ett bra jobb - när Emmas situation stadigt har blivit värre?

- I dagsläget tycker vi - som vi har svarat till Skolverket - att vi har gjort vad som krävs. (CS)

Vad har ni gjort för att stoppa mobbningen?

- Vi har en elevassistent och extraundervisning. Vi har täta kontakter, enligt Cajsas utsago. Vi har besökt skolan och träffat lärarna och informerat lärarna om deras ansvar som iakttagare, säger skolchefen Annchristin Thimon.

Den här terminen har Emma fått tre hotbrev.

- Hotbreven har inte kommit i skolan. När det sker kriminella handlingar i familjens privata post har vi inget ansvar. Det måste polisen få utreda. (AT)

I ett av hotbreven står det: "Lärarna tror ju ändå mer på oss". Har inte det brevet med skolan att göra?

- Vi kan inte göra något annat än föra ett samtal med barnen, vilket vi också har gjort. (AT)

"Polisen ska utreda"

- Vi uppmanade familjen att gå direkt till polisen. (CS)

Har ni upplevt att Emma är mobbad?

- Ja, vid några tillfällen. När det har varit uppe i antimobbningsgruppen. (CS)

Cajsa, innan skolan anmäldes ansåg du inte att Emma var mobbad. Varför har du ändrat åsikt?

-Jag anser att hon är utanför. Men i dagsläget förekommer ingen mobbning. Den har vi kommit tillrätta med. Sen kan det finnas mobbning som jag inte ser. (CS)

Dessa fem veckor, som Emma beskriver, klassar du alltså inte som mobbning?

-Det kommenterar jag inte eftersom ärendet är under utredning. (CS)

Mamman påtalade för skolan för snart fyra år sedan att

Emma känner sig mobbad. Hur kan hennes vardag fortfarande få se ut så här?

- När Cajsa har gått in och diskuterat med eleverna så har de en annan uppfattning. Som den där pojken som bytte bord. Han ville se tavlan. Var och en äger sin upplevelse. Och jag säger inte att någon ljuger. (AT)

Det är väl självklart att de som mobbar har en annan uppfattning?

- Ja, i ett konkret ärende kan det ju vara så. Men det behöver inte vara så. Då förutsätter man ju att de här barnen är mobbare. (CS)

När kan Emma gå till skolan utan att vara rädd?

- Jag hoppas att Emma ska kunna gå till skolan i morgon. (AT)

Vad grundar du det på?

- Hon har sin assistent med sig. Har man en vuxen med sig hela tiden så" (AT)

Det har ju varit en assistent med även under dessa fem första skolveckor.

Vad blir skillnaden?

- Assistenten, Emma och jag kom överens om att Emma vill gå till skolan tillsammans med sina kamrater. Sen skulle hon träffa assistenten i skolan. Och Emma ville umgås med sina kompisar även under vissa gemensamma raster. Men nu har vi bestämt att Emma hädanefter inte får vara ensam en enda sekund - bortsett från när hon går till toaletten. Det har vi meddelat familjen. (CS)

Om ni hade erbjudits livvaktsskydd mot era kolleger" Hur hade det varit?

- Det är en hypotetisk fråga som inte går att svara på. (CS)

Har ni en likabehandlingsplan (ska finnas på varje skola från 1 april 2006 enligt skollagen)?

- Det är ju inget man skriver bara "schopp" så där. Den kräver ju medverkan av både personal, elever och föräldrar. Det finns en likabehandlingsplansprocess. (AT)

Det innebär att skolan bryter mot lagen.

- Vi har en plan mot kränkande behandling och mobbning. Och sen får väl de som utreder vårt fall ta ställning till om den håller måttet. (CS)

Så säger nya skollagen

Vad tycker du? Sms:a till 72102

Vet du något om mobbning? Hur kan den stoppas?

Vilka är det som mobbas?

Läs mer

Maria Trägårdh, Ronnie Sandahl