Därför tar elever ut sin ilska på skolorna

NYHETER

Ett sånt här gisslandrama skulle kunna ske i Sverige.

- Men gärningsmän av den här typen har oftast inte tillgång till skjutvapen här, säger Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi.

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi.

Han vet många fall i Sverige där före detta elever har tagit sig in på skolor och tagit till våld. Men så länge gärningsmännen inte kan få tag på vapen är riskerna för en tragedi liknande den i Emsdetten små.

Varför sker den här typen av angrepp på skolor?

- Skolan är en samhällsinstitution där många människor misslyckas grovt. Det innebär att skolan ofta blir föremål för olika typer av angrepp redan under skoltiden. Exempel på det är skolbränderna vi sett i Sverige.

- Skolan kan också vara symbol för samhällets övermakt över individen. Därför kan det lätt bli så att individen projicerar sitt egna misslyckande på skolan.

Anders Munck