Snatteriet ökar: ”Mörkerantalet stort”

Svenska butiker förlorar sju miljarder om året

NYHETER

Snatterierna ökar.

Samtidigt åker bara en bråkdel av förövarna fast.

– Mörkertalet är ohyggligt stort och det är väldigt lite vi kan göra åt det, säger kommissarie Thomas Pettersson vid polisen i Göteborg.

Sju miljarder kronor.

De svenska butikerna förlorar ofantliga summor på snatterier varje år.

Enligt en europeisk undersökning är Sverige bland de länder där snatterierna ökar mest.

Men samtidigt är det fler som åker fast.

– Vi löser de flesta snatterifallen eftersom snatteri bara anmäls när affären haffat någon och det finns en misstänkt, säger Thomas Pettersson.

Stort mörkertal

Problemet är i stället mörkertalen. ”Ohyggligt stort” är Thomas Petterssons bedömning.

– De allra flesta snatterierna hamnar bara som en post i butikens svinn, säger han.

Hos branschorganisationen Svensk handel har man närmast gett upp kampen. Nu ligger fokus snarare på att bromsa utvecklingen än att få bort problemet helt och hållet.

– Att inte fler åker fast beror på flera saker. Exempelvis på de fördomar som finns om hur en tjuv ser ut. Fyra grupper brukar alltid pekas ut som snattare: ungdomar, pensionärer, invandrare och missbrukare. Men tittar vi bara på de kategorierna tittar vi åt fel håll, säger Dick Malmlund.

Långsiktigt tänkande

Han hoppas nu på att lagen om snatteri ses över.

– Det behövs ett långsiktigt tänkande, men politiker idag tycker inte att det är roligt att vara med och besluta om något som de inte kan ta åt sig äran av, säger han.

Antalet anmälda snatterier i Göteborg:

Emma Johannisson, Daniel Persson