Tusentals skräms bort från skolorna

Skolverket: ”Skolan ska kunna garantera att en elev är trygg”

NYHETER

Tusen och åter tusen barn som inte törs gå till skolan av rädsla för knänkningar och misshandel.

Femtonårige Daniel är inte ensam.

När det inte finns någon annan hjälp att få - då flyr mobbningsoffren från skolorna.

Foto: SKOLVERKET

I två längre perioder har Daniel, 15, inte vågat gå i skolan av rädsla för mobbarna.

En färsk undersökning i England visar att varje dag skolkar hellre 20 000 barn än törs gå till skolan på grund av mobbning.

På frågan ”Har du stannat hemma från skolan för att du känt dig mobbad?”, som vi i dag ställt på aftonbladet.se har nästan 44 procent av drygt 22 000 svarande svarat ja.

När ett barn mobbas och kränks och ingen lyssnar eller kan hjälpa, då är den självklara reaktionen att låta bli att gå till skolan. Det är mycket vanligt, konstaterar Anna Westerholm, chef på enheten för enskilda ärenden på Skolverket.

– Det är svårt att nämna några siffror, men i de ärenden där vi direkt ingriper är det inte ovanligt att detta är en ingrediens, säger hon.

Rätten till utbildning är självklar enligt svensk lag. När den rätten hotas har Skolverket direkt en konkret anledning att agera direkt.

– Finns det uppgifter att ett barn sitter hemma så tar vi omedelbar kontakt med skolan det gäller. För så får det inte vara.

På kort sikt och i en akut situation kan hemundervisning vara en lösning. Men på längre sikt är det inte hållbart.

– Det går inte att hålla all undervisning hemma. Skolan ska kunna garantera att en elev är trygg.

Robert Triches