Estoniafilm oförklarligt försvunnen

Kunde ha gett viktiga svar - mystiskt borta ur arkivet

1 av 4
NYHETER

Filmen kan svara på frågor kring Estonias förlisning.

Nu har den försvunnit mystiskt från Sjöfartsverkets arkiv.

-Ingen begriper detta, säger Johan Franson, chef för Sjöfartsinspektionen, till Ny Teknik.

Att filmen har försvunnit upptäcktes i augusti då SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium, begärde in den för granskning.

Händelsen är känslig för Sjöfartsverket.

SKL:s enhet för dokumentations- och informationsteknik har inlett en omfattande utredning av allt material som filmats och fotograferats kring vraket.

En anledning är att få klarhet i teorierna om mörkläggning som förts fram efter de officiella utredningarna om katastrofen.

Kan ha manipulerats

Man ska också granska om viktiga bevis manipulerades kring vraket strax efter förlisningen.

Filmen som borde ha funnits i Sjöfartsverkets arkiv togs vid årsskiftet 1995/1996 och syftet var att undersöka hur djupt Estonia sjunkit ner i bottenlagret.

-Det är en video där man undersöker bottenförhållandena kring Estonia. Vi fick en kopia av den när vi förberedde övertäckningen, men tyvärr kan vi inte hitta den, säger Johan Franson till Ny Teknik.

Fått in 11 av 33 band

SKL fick i uppdrag av den förra regeringen att granska om film- och bildmaterial som tagits av vraket har ändrats eller förvanskats.

I Mona Sahlins regeringsdirektiv omnämns filmen:

"Det finns även bilder tagna av Sjöfartsverket vid det tillfälle som myndigheten undersökte möjligheterna att övertäcka vraket 1996."

Sammanlagt har SKL begärt in 33 originalband från svenska och finska myndigheter. Av dessa har man hittills bara fått in 11.

Svårt få tag i material

-Vi hade hoppats att vi redan i nuläget skulle ha kommit en bit, men vi har haft svårt att få tag i material, säger Sabine Rütten vid SKL till Ny Teknik.

Johan Edgar