Nu ska invandrare få hjälp att fimpa

Sjukvårdens nya program finns på sju olika spåk

Foto: EmIL MALMBORG/BILDBYRÅN
När lazor Djordevic och Zoran Rankovic träffas i FBK Balkans lokaler för att umgås är det nästan alltid någon som röker.
NYHETER

Många invandrare är stor­rökare. Därför ska ett nytt program, på sju olika språk, få bolmandet att upphöra.

– Jag har rökt i 35 år och försökt sluta många gånger, säger Nedelyko Civcic.

I FBK Balkans lokaler på Persborg ligger rökdimman tung. Här inne träffas män och kvinnor från forna Jugoslavien för att spela kort, schack och umgås.

Praktiskt taget alla som sitter vid de runda borden röker cigaretter eller pipa.

– Jag är medlem i klubben sedan länge och de flesta här röker ganska mycket, säger Nedelyko Civcic.

700 000 svenskar uppskattas bära på den obotliga lungsjukdomen KOL, av dem är 90 procent rökare. Många lider av KOL utan att veta om det.

Uppmärksamma riskerna

Det nya programmet som utvecklats i samarbete mellan bland andra UMAS och Patientforum ska uppmärksamma riskerna med rökning och motivera rökarna att sluta.

Programmet, som ska fungera som en utbildning och en form av rådgivning, finns på sju olika språk.

– Vi försöker förbättra kommunikationen mellan vården och vårdtagarna. Tyvärr räcker det inte alltid med en tolk, säger Lena Rahle, chef på Patient­forum.

Kommunicera med olika kommuner

Patienterna kan både lyssna och läsa informationen om KOL på sitt eget språk. Malmös internationella hälso­kommunikatörer har utvärderat programmet och justerat det för att passa de olika grupperna.

– Sjukvården måste kunna kommunicera med de olika kulturer som är representerade i Malmö, säger Lena Rahle.

Kronisk sjukdom

Kajsa Sigvardsson (.se)