Här gäller nolltolerans

Vintertullsskolan tar mobbningen på största allvar

Foto: Malin Bonde
Pajtin Ed, 15, och Taha Manai, 14, går på Vintertullsskolan. ”I min gamla skola tog det väldigt lång tid innan lärarna fick veta att det förekom mobbning. Men här tar man tar upp det på en gång”, säger Taha.
NYHETER

Här skiljer man inte på mobbarna och de mobbade.

På Vintertullsskolan i Stockholm löser man i stället konflikterna med gruppsamtal och teckningar.

Mobbning är ett lika främmande som aktuellt ord på resursskolan Vintertullen på Södermalm i Stockholm.

Hit söker sig elever som på något sätt mår dåligt eller av vissa skäl inte klarat av undervisningen i en allmän skola.

–?Många som kommer hit har inte varit i skolan på flera år. Det kan ha berott antingen på stök eller utanförskap, säger Patrik Helge, lärare på skolan sedan tio år tillbaka.

Att förebygga mobbning är därför en av stommarna i undervisningen.

–?Visst är målet att de ska få godkänt, men i första hand handlar det om att de ska få tillbaka tilltron till lärare och andra elever, säger Patrik Helge.

Arbetar med teckningar

Skolan har funnits i elva år och har i dag 27 elever i årskurserna 6–9. 1999 togs den över i privat regi.

–?Vi har inga stängda rum, här är vi med eleverna hela dagarna. Märker vi av något avbryter vi all undervisning och tar tag i det på en gång, säger Gunlög Hafström, rektor på skolan.

Att konkretisera situationer och händelseförlopp på teckningar är en av metoderna man arbetar utefter.

–?Det har fungerat mycket bra. Oftast tycker eleverna i stället att det är pinsamt.

Det här är en resursskola

Clarence Frenker (.se)