Olycksplanets svarta låda funnen

Den andra svarta lådan hittades av Kustbevakningens dykare

NYHETER

Dykare från Kustbevakningen hittade på tisdagen den andra så kallade svarta lådan från det störtade spaningsplanet i Falsterbokanalen.

Lådan, som egentligen är orangefärgad, påträffades vid middagstid sedan dykarlagen bearbetat bottensedimentet med en speciell slampump och sökt över bottnen med en metalldetektor. Den hade borrat sig ned ungefär halvmeter i kanalens bottensediment.

Tidigare har dykarna funnit den första svarta lådan, benämnd Flight voice recorder, som ska registrera samtal mellan besättningsmännen sinsemellan och med markkontrollen. Den har sänts till ett speciallaboratorium i Storbritannien för analys.

Den nya lådan är en så kallad Flight data recorder vars uppgift är att registrera höjd, fart, flygriktning och en rad andra tekniska parametrar.

– Lådan är lite tillbucklad men synbarligen i gott skick och är nu överlämnad till haverikommissionen, säger Jan Sjölin, regioninspektör i Kustbevakningen i Skåne.

Innehållet i de svarta lådorna kan hjälpa haveriutredarna att fastställa vad som hände omedelbart innan planet bröt ena vingen och störtade rakt ned i Falsterbokanalen på eftermiddagen den 26 oktober.

Planet, som hade fyra besättningsmän, hade gjort flera överflygningar över kanalen och Kustbevakningens egen station alldeles intill. Stationen hade för dagen besök av en skolelever från Malmö.

Vid störtningen förolyckades samtliga fyra i planet, ett tvåmotorigt Casa 212. Kustbevakningen införde omedelbart flygförbud i avvaktan på besked om olycksorsaken. Under tiden bistår kustbevakningsflygen i Finland, Tyskland och Danmark med bevakning från ovan.

TT