Mölndalsån sjunker

Vattnet minskar – fortfarande avstängningar

NYHETER

Vattennivån i Mölndalsån har nu sjunkit ca 15 centimeter från sin högsta nivå. Göteborgsvägen har öppnats i södergående riktning men fortfarande är Ågatan och Bergmansgatan avstängda. För att avstängningarna ska kunna hävas behöver Mölndalsån sjunka med ytterligare 10-15 centimeter.

Eric Thorsson