Vingen bröts av på olycksplan

Haverikommissionens utredning klar

NYHETER

Kustbevakningens flygplan störtade i Falsterbokanalen sedan vänster vinge brutits av. Det visar haverikommissionens utredning.

Vingbrottet berodde på en utmattningsspricka som utvecklats under lång tid.

Fyra personer dog i samband med kraschen.

TT