”Det är svårt att erkänna att man blir mobbad”

Läs chattet med Martin Höög från BRIS

NYHETER

Martin Höög säger: Hej och välkomna till dagens chatt. Välkomna att fråga och diskutera!

/Martin

Lena säger: Hur stöttar man ett barn som är mobbat på bästa sätt?

Martin Höög säger: Barn behöver framförallt bekräftelse och stöd från vuxna. Viktigt att ta barnets upplevelse på allvar och visa att man som vuxen vill göra något åt det. Ofta kan man prata med barnet om vilken hjälp de själva vill ha. Tänk på att det kan sitta långt inne för ett barn att erkänna för sig själv och andra att man blir mobbad.

Venus säger: skulle inte det bli enklare att bara kasta ut elever som mobbar, istället för att kasta ut offren?

Martin Höög säger: Det kan verka enkelt, men jag tror inte att mobbning så ofta handlar om enskilda mobbare. Jag skulle önska att skolorna blev ännu bättre på att jobba med hela gruppen/klassen istället för att "kasta ut" enskilda barn.

Kalle säger: Finns det någon statistik över mobbning? Hur vanligt är det?

Martin Höög säger: Det finns en del statistik som pratar om att mellan 3-10 % kan vara utsatta, men jag tror det finns risker med sådan också. Mycket mobbning sker dolt och syns inte för andra, och inte heller i statistik. Men så mycket kan man säga: det är alldeles för vanligt!

Sara säger: Hej! I min klass är det mycket mobbning mot en tjej. Även om jag inte gör så mycket själv så gör jag ju inget för att det ska bli bättre. Jag är rädd att de ska vara duma mot mig då. Vad kan jag göra? Säg inte prata med läraren för hon vet men gör inget.

Martin Höög säger: Det är bra att du reagerar Sara, och funderar på vad du skulle kunna göra. Tyvärr är det så ibland att lärare och andra vuxna vet vad som händer, men gör inte tillräckligt åt det. Finns det andra vuxna du kan prata med? Eller be någon vuxen hemma om hjälp. Bara det att du inte deltar i mobbningen är också viktigt.

Cia säger: Martin, enligt min erfarenthet är det så att de flesta barn som mobbar inte är medvetna om hur allvarlig skada de åsamkar andra barn, ofta framställer medierna mobbarna som hemska individer, men jag undrar om det verkligen är så?

Martin Höög säger: Jag tror du har rätt i det, att det är svårt för barn att förstå vad som händer med andra barn som mobbas. Vi måste alltid komma ihåg att det är barn vi pratar om, och då finns det en massa skäl till att barn som inte mår bra själva också mobbar och kränker andra. Både de som mobbas och de som mobbar behöver hjälp - jag tror ingen egentligen vill vara en mobbare!

Utanför säger: Hej ! Är det mobbning när man inte får va med folk på rasterna, eller om man går till någon och dom vänder ryggen mot en ?

Martin Höög säger: Det viktigaste är ju hur den som blir utsatt känner det. Det finns definitioner på mobbning som används ibland, och dit hör ju också att man blir utfryst osv. Det viktigaste är ju att alla får hjälp att trivas bra i skolan, och är det på annat sätt ska man alltid försöka få hjälp från de vuxna i skolan. Det är de som har ansvaret.

Fia säger: Vid vilken ålder är mobbing vanligast? Låg- mellanstadiet? Eller vid vuxenålder på arbetsplatser?

Martin Höög säger: Jag tror mobbning finns i många olika sammanhang - och det är bra att du tar upp att det ju också förekommer bland vuxna. När det gäller skolan så kan jag inte säga när det är vanligast, däremot kan det ju ta sig olika uttryck vid olika åldrar.

niblosh säger: Vilken typ av mobbing är vanligast här i Sverige?

Martin Höög säger: Det som vi oftast hör talas om är det som syns i form av fysisk mobbning eller som kränkande tilltal. Däremot vet vi att den psykiska mobbningen också är stor, men den är svårare att upptäcka för andra. I dag sker ju också mobbning via internet och sms mm. Det är väldigt svårt att säga något om vilket som är vanligast.

Lena säger: Om jag inte vågar berätta för att jag är rädd för att mobbarna ska få reda på det, hur gör jag då? Vem kan jag vända mig till? Vem kan jag lita på? Lärarna bara säger, det ordnar sig ska du se...

Martin Höög säger: Tråkigt att höra att du blir bemött så av lärare! Finns det andra vuxna på skolan att prata med? T ex skolsköterska eller kurator? Rektor? Om man inte får det stöd man behöver på sin skola, kan man också vända sig till barn- och elevombudet på skolverket.se

knifven säger: Hej! I dag är jag 42år,när jag gick ur grundskolan hade jag chansen att gå i en liten grupp bestående av endast åtta personer,ingen mobbning sker i små grupper, eller hur?

Martin Höög säger: Ofta är det nog så, att det är lättare att jobba i en liten grupp. Lärare har chans att bättre se vad som händer hela tiden, och man kan jobba med grupprocesser på ett annat sätt än när man är 25 st...

Anonym säger: Hej! Min äldsta grabb blir kallad bög i skolan, och retad.

Har pratat med fröknarna och jag hoppas på ändring.

Nu till min fråga, eller undran kanske. Ska jag prata med berörda föräldrar? Råd! Tack på förhand.

Martin Höög säger: Du kan ju ställa frågan till dig själv också. Om ditt barn kallade andra för det - hur skulle du reagera om andra föräldrar tog kontakt med dig? Jag tror att man oftast ska våga prata med varandra, men göra det på ett sansat sätt med stor förståelse för att barn inte är "onda varelser" även om de ibland beter sig dumt mot varandra. Hoppas ni tillsammans kan hitta en bra lösning för alla inblandade!

C.a.m.i.l.l.a. säger: Hur kommer det sig egentligen att "mobbarna" mobbar andra människor? är det för att dom känner sig så himla rädda innerst inne?

Martin Höög säger: Det finns nog väldigt många orsaker till att människor mobbar. Men jag tror det är viktigt att ha förståelse för att det ofta är personer som själva behöver hjälp att komma ur sitt beteende. Kanske är det som du säger, att de är rädda innerst inne...?

Thereseee säger: Hur ska skolorna göra för att motverka mobbning?

Martin Höög säger: Jag tror skolorna kan göra väldigt mycket i förebyggande arbete. Det är en tuff situation för många barn att vara tillsammans i stor grupp varje dag, och det är inte konstigt att mobbning kan uppstå ibland. Jag tror skolor kan jobba med hur man kommunicerar, med olikheter, med konfliktlösning, med samarbete osv på en mass olika sätt. Sedan behöver man ha en bra strategi för hur man tar tag i akuta situationer när de uppstår. Jag tror också det behövs många vuxna ögon, öron och hjärtan i skolan.

fia säger: Hej. Hur hanterar jag som vuxen det faktum att man var mobbad i sin ungdom? Med allt det för med sig. Känslan följer ju en, känslan av utanförskap och brist på värde. Vad göra åt detta? Finns det något jag kan göra själv för att stärka mig?

Martin Höög säger: Ibland kan man behöva professionell hjälp att bearbeta svåra saker man har varit med om, och kanske skulle du behöva det. Andra sätt är ju att försöka hitta andra att prata och diskutera erfarenheter med, eller kanske skriva om sina erfarenheter. Det kan vara viktigt att få sätta ord på sina minnen, tankar och känslor och fundera på hur det påverkar dig idag.

Jan säger: Hur jobbar BRIS mot mobbningen som sker på internet?

Martin Höög säger: I vår stödverksamhet jobbar vi med att stärka och stödja barn som beskriver sådana erfarenheter. Vi försöker också, tillsammans med andra - Medierådet t ex - att förmedla riktlinjer och rekommendationer för hur internet kan bli en så säker plats som möjligt för alla. Vi uppmanar också vuxna, föräldrar och andra, att intressera sig för barnens liv på internet och hjälpa barn att hantera det på rätt sätt. Men det är en stor och viktig fråga där vi behöver vara många som hjälper till.

Det var sista frågan för idag, jag finns här i morgon igen kl 14. Tack för idag. /Martin