Oljearbetare dödad vid fritagning i Nigeria

Två finnar kidnappade av beväpnade män

NYHETER

Nigerianska rebeller slog till mot den utländska oljeindustrin igen på onsdagen. Sju oljearbetare kidnappades.

En brittisk oljearbetare dödades när militären försökte frita dem.

Det italienska oljebolaget ENI meddelade att arbetarna rövats bort från ett fartyg som arbetade med produktion till havs utanför Nigerias kust. Tio beväpnade män anföll fartyget, som hade 83 besättningsmedlemmar, under natten.

Fartyget, en stor tanker med anläggningar för hantering av råolja och gas, låg för ankar drygt fem mil ut i havet från floden Nigers delta. Kidnapparna tog sig dit i flera båtar.

tlänningar

Två finländare var bland de kidnappade. De övriga uppgavs vara en italienare, en britt, en filippinier, en polack och en rumän.

När militären på onsdagskvällen skulle frita gisslan dödades britten och en annan oljearbetare skadades svårt. De fem övriga ska ha befriats utan fysiska skador.

Minst två av kidnapparna ska ha dödats.

Det framgick inte omedelbart i vilket land den skadade oljearbetaren hör hemma. Finlands utrikesdepartement uppgav för nyhetsbyrån FNB att båda finländarna var oskadda.

Lösesummor

Många oljearbetare, de flesta utlänningar, har kidnappats i Nigeria i år. Nästan alla har frigetts oskadda efter utbetalning av lösesummor. I augusti dödades dock en nigeriansk arbetare av soldater som försökte frita honom.

Kidnappningarna är ett av många symptom på den förvärrade situationen i Nigerdeltat, ett enormt våtmarksområde med stora oljefyndigheter.

Sedan fem år plågas Nigeria av människorov i en sådan omfattning att hundratals utlänningar inom oljeindustrin har lämnat landet. Produktionen av olja har krympt på grund av våldet.

Nigeria är världens åttonde största oljeexportör. Men befolkningen i deltats byar är fortfarande fattig trots oljeutvinningen.

TT-AFP