Vingen bröts av på olycksplanet

Spricka i vänster vinge orsakade Falsterbokraschen

Det var den 26 oktober som planet från Kustbevakningen störtade vid Falsterbokanalen.
NYHETER

Malmö

En stor utmattningsspricka i vänster vinge orsakade olyckan med Kustbevakningens flygplan i Falsterbokanalen den 26 oktober då fyra personer miste livet. Flygplanet av typen Casa 212 flög på låg höjd när vingen utan förvarning lossnade.

Haverikommissionen skickar nu ut ett meddelande om resultaten av den tekniska undersökningen till tillsynsmyndigheter över hela världen.

- Det är sedan upp till tillsynsmyndigheterna att ta ett eventuellt beslut om flygförbud för samtliga flygplan av olyckstypen, säger Stefan Christensen vid haverikommissionen till TT.

Haverikommissionens uppgifter fick Luftfartsstyrelsen att utfärda flygförbud för svenska plan av samma typ som olycksplanet.

– Det är väldigt allvarligt och ovanligt att flygplan går sönder på det här sättet. Vad vi kommer att göra från myndigheten är att vi utfärdar ett formellt flygförbud för flygplan som är registrerade i Sverige, säger Magnus Molitor, chef på Luftfartsstyrelsens enhet för luftvärdighetstillstånd.

Förbudet innebär att plan av typen Casa 212 inte får lyfta från svensk mark.

Piloten hade ingen chans

Haverikommissionens utredning visar en omfattande utmattningsspricka i vingens undre bärande konstruktion. Sprickan som från utsidan är dold under en yttre plåt har utvecklats under en längre tid.

På grund sprickans storlek och läge har vingens hållfasthet blivit kraftigt reducerad.

- Ingenting tyder på att piloten fått någon förvarning om vad som höll på att ske, säger Stefan Christensen.

Det var ett ögonblicks verk. Omkring fyra sekunder efter att vingen lossnat slog planet i vattnet. Piloten hade överhuvudtaget ingen chans att påverka skeendet.

– Det är en lättnad för oss att vi fått veta vad som hänt, säger Lars Franzén, flygchef vid Kustbevakningen.

Han säger att det nu blir en uppgift för haverikommissionen att titta på om underhållet är utfört enligt tillverkarens direktiv och om dessa direktiv varit tillräckliga. Han tycker att det är för tidigt att rikta kritik mot företaget som utfört underhållet.

Enligt Stefan Christensen handlar utredningen om tre saker, att få fram vad som hänt, varför det hänt och att se till att det inte händer igen.

- Vi är med stormsteg på väg mot en lösning på den första frågan, säger han.

På tisdagen hittades den andra delen av den så kallade svarta lådan som innehåller viktiga data.

Bristande underhåll?

Haverikommissionen kommer att fortsätta sina undersökningar för att bringa klarhet i olycksförloppet. Det handlar bland annat om hur flygplanet är byggt, hur tillsynen har fungerat och vilken miljö det utsatts för.

Stefan Christensen utesluter inte att det kan handla om brister i underhållet av flygplanet. Att sprickan dolts av en yttre plåt anser han vara ovidkommande eftersom plåtarna tas bort vid all inspektioner.

- Det handlar om en mycket ovanlig olycka, konstaterar han.

Kustbevakningen har ytterligare två flygplan av typen Casa 212. De har haft flygförbud sedan olyckan inträffade.

Lennart Hansson/TT