Dom om nätsprit ger svenska regeringen stöd

NYHETER

Man måste själv transportera alkohol från utlandet för att slippa betala alkoholskatt i hemlandet.

Det skriver EU:s domstol i ett mål om import av alkohol mellan EU:s medlemsländer.

Domstolen konstaterar att enligt EU:s regler är det bara varor som man importerar för eget bruk som är befriade från punktskatt i hemlandet. Dessutom ska transporten av varorna i fråga skötas personligen av den privatperson som köpt dem.

Även om domen rör en person i Holland som för egen och andra personers räkning beställde vin i Frankrike, så kan man dra paralleller till svenskars import av nätsprit.

Domen innebär därmed ett stöd för den svenska regeringens hållning i när det gäller import av alkohol via internet och att man som privatperson därmed själv måste transportera alkoholen över gränsen.

Tydlig dom

I stort sett vänder domen upp och ner på det förslag till avgörande som generaladvokaten i EU:s domstol kom med i början av året. Hade domstolen gått på generaladvokatens linje skulle det enligt svensk skatteexpertis i stort sett varit fritt fram att inte betala svensk alkoholskatt på import av alkohol via nätet.

– Det här är en ovanligt tydlig dom, säger Kerstin Wistrand, ämnesråd på utrikesdepartementet och den som varit ombud för den svenska regeringen i EU:s domstol.

– Kärnan i domen är att för att man ska kunna köpa en vara i ett annat EU-land och bara betala punktskatt i det landet måste man själv ombesörja transporten. Om man anlitar ett transportföretag har hemlandet rätt att ta ut punktskatt, säger Wistrand.

Idén faller

Översatt till svenska förhållanden och till nätspriten betyder detta att den som köper alkohol via nätet, och anlitar ett transportföretag för att köra hem flaskorna, måste betala svensk alkoholskatt. Därmed faller i storts sett hela vitsen med idén.

Domstolen har gått på den svenska linjen, konstaterar Wistrand:

– Domstolen har dömt precis i enlighet med den svenska regeringens argumentation i målet. Samtliga andra medlemsländer som yttrat sig har varit av samma åsikt som den svenska regeringen, säger Wistrand.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM