4 000 farliga rollatorer ska återkallas

Hjulen kan lossna på grund av tekniskt fel

NYHETER

Tusentals rörelsehindrade kan gå omkring med farliga rollatorer. På grund av ett fabrikationsfel kan hjulen lossna. Nu återkallar landstinget modellen.

4 000 rollatorer av märket Dolomit måste återkallas innan en olycka inträffar. Ett tekniskt fel gör att hjulen kan lossna.

Svenska hjälpmedelsföretaget Dolomite beskriver sin rollatormodell Soprano som trygg och säker. I själva verket kan ett stort antal vara direkt farliga. På grund av ett fabrikationsfel kan hjulen lossna när man använder den.

Landstinget i Stockholm uppskattar att omkring 4 000 personer går omkring med rollatorn, ovetande om faran. Flera tillbud har rapporterats i Stockholm.

– Tack och lov har ingen skadats allvarligt, säger Pia Lidwall, kd-politiker med ansvar för äldrefrågor i Stockholm.

Hittills har landstinget lyckats ta tillbaka omkring 1000 rollatorer av det farliga märket. Nu söker de efter fler brukare.

– Rollatorerna är inte registrerade hos oss och därför har vi svårt att nå samtliga användare, säger Pia Lidwall.

Hon befarar att en allvarlig olycka kan inträffa nu när vintern närmar sig.

– En darrig person som lägger hela sin tyngd på rollatorn kan tappa balansen om hjulet lossnar. Är det dessutom halt ute kan det sluta riktigt illa.

Det låter direkt livsfarligt, tycker jag.

– Ja, och därför är vi angelägna om att byta ut dem så fort som möjligt.

Vem bär ansvaret om en olycka skulle inträffa?

– Det är en bra fråga. Jag vet inte, men jag förutsätter att fabrikören har det rent juridiska ansvaret.

Lennart Magnusson är VD för hjälpmedelsföretaget Dolomite. Han tycker att Stockholms landsting har haft dålig kontroll över vilka som använder rollatorerna.

– Det här har varit känt i ett år och vi har tryckt på för att alla rollatorer ska återkallas, säger han.

Enligt Lennart Magnusson har varje rollator en unik id-märkning som är tänkt att kopplas till brukaren.

– Stockholms landsting har haft sämre kontroll än i andra delar av landet, säger han.

Erik Wiman