Tusentals kan få cancer av egna dricksvattnet

Höga halter arsenik uppmätt i många brunnar i Sverige

NYHETER

Cancerframkallande arsenik finns i vårt dricksvatten.

På flera håll i Sverige är mängderna långt högre än vad som är tillåtet.

– Ju mer du dricker desto större är risken att drabbas av cancer, säger Marie Vahter vid Institutet för miljömedicin.

Det handlar om dricksvatten som tas från enskilda, privatägda brunnar. I Sverige får 1,2 miljoner åretrunthushåll och lika många fritidsboende sitt dricksvatten från egen brunn.

Hittills har kunskapen om arsenikmängden i dricksvattnet varit dålig. Därför håller nu SGU, Sveriges geologiska undersökningar på med att mäta halten arsenik i landets privatägda brunnar.

– Det resultat vi fått fram hittills säger att en procent av de enskilda brunnarna har för höga halter av arsenik, säger Britt-Marie Ek, statsgeolog vid SGU till aftonbladet.se.

Jämför med rökning

Sedan 2003 går gränsen vid 10 mikrogram arsenik per liter vatten. På vissa håll har man uppmätt halter på över 50 mikrogram per liter. Värst drabbade är hushåll i närheten av Skelleftefältet i Västerbotten. Men höga halter har också uppmätts i brunnar i Smedjebacken, Enköping och Sollefteå.

Den som får i sig för mycket arsenik via dricksvattnet riskerar att drabbas av cancer. Marie Vahter är professor vid Institutet för miljömedicin. Hon jämför riskerna med rökning.

– Om du dricker vattnet varje dag under en lång tid så ökar risken, säger hon till aftonbladet.se.

– Slutar man så minskar risken.

– Och man kan anta att små barn är känsligare än vuxna. Gravida kvinnor ska också vara extra försiktiga.

Reningsprojekt

Enligt Marie Vahter rör det sig om cancerformerna hudcancer, men inte malignt melanom, urinblåsecancer och lungcancer. Den som både röker och dricker vatten med för hög arsenikhalt löper dubbel risk att drabbas.

På Socialstyrelsen har man fått upp ögonen för problemet och driver nu ett projekt för att låta testa de vattenfilter som finns på marknaden för att se vilken effekt de har på rening av arsenik i dricksvattnet. Inom ett halvår ska testerna vara genomförda. Men vad kan den som är orolig göra redan nu?

– Arsenik finns i vissa bergarter och bor man i ett område där man vet att halterna kan vara höga så kan man ta ett prov för att se hur mycket som finns i vattnet, säger Irene Andersson, utredare på Socialstyrelsen.

Var kan man vända sig?

– Man kan vända sig till miljökontoret på orten eller till ett vattenlaboratorium som gör vattenanalyser.

Här är de drabbade kommunerna

Johanna Melén