Värmdö kommunhus stängt efter hot

"Hotet är riktat mot Socialförvaltningen"

NYHETER

Kommunhuset i Gustavsberg är stängt efter ett hot mot socialtjänsten.

Sammanlagt är det nästan 250 personer som berörs av åtgärden.

– Hotet har varit av ett sådant slag att vi anser det nödvändigt att utrymma, säger kommunens kommunikationsdirektör Kenneth Norberg till TT.

Både de centrala förvaltningarna på Skogsbovägen och barn- och ungdomsförvaltningen på Mariagatan i Gustavsberg är utrymda. Kommunhuset kommer att hållas stängt under torsdagen och därefter kommer ett nytt beslut att fattas. Enligt kommunens krisledningsgrupp betraktas hotet som mycket allvarligt.

Hotbild mot kommunen

Enligt Kenneth Norberg har det under de senaste dagarna funnits en hotbild mot kommunen.

– Hotet är riktat mot Socialförvaltningen. Under natten accellererade hotbilden och polisen tog tidigt i morse kontakt med våra avdelningschefer och beordrade oss att utrymma lokalerna, säger han till aftonbladet.se.

Hur har personalen reagerat?

– Det är klart att man blir väldigt undrande. Och det väcker såklart en hel del spekulationer och nervositet. När man jobbar med den här typen av verksamhet så finns det alltid en viss hotbild.

Spaningsärende

Kenneth Norberg vill inte berätta vad det rör sig om för typ av hot. Även polisen är knapphändiga i sin information om hotet.

– Vi jobbar med ett spaningsärende i den södra delen av länet. Det är allt jag kan säga nu eftersom ärendet är inne i ett känsligt skede, säger Björn Engström, presstalesman vid Stockholmspolisens länskommunikationscentral.

– Ingen har kommit till skada och ingen utsätts för något speciellt just nu. Vi jobbar med det här spaningsärendet, så får vi se vad som händer, säger Engström.

Hotat spränga huset

Enligt Dagens Nyheters nätupplaga, som hänvisar till icke namngivna källor, söker polisen efter en man som misstänks ha hotat att spränga huset. Denne ska också ha hotat att döda sin familj.

Stockholmspolisens presstalesman Björn Engström säger att spaningsläget är känsligt men han ville på torsdagseftermiddagen inte kommentera tidningens uppgifter.

– Vi jobbar med ett spaningsärende i den södra delen av länet. Det är allt vi kan säga i det här läget.

Om situationen inte ändrats till fredagen skulle kommunhuset hålla stängt även då.

Susanna Vidlund, Jörgen Källström, TT