”De lär sig förstå hur det känns”

Kompissamtal ska förebygga mobbning

Genom kompissamtal lär sig eleverna förstå hur det känns att råka ut för mobbning. Barnen på bilden har inget med artikeln att göra.
NYHETER

Att lära barn att förstå hur en kränkning känns kan minska mobbningen i skolan.

Metoden ”Kompissamtal” lär elever kommunicera, sätta gränser och förstå hur deras utsatta klasskamrater känner sig.

Eva Pennegård.

–?Det förebyggande arbetet mot mobbning handlar mycket om att lära barnen empati, säger Eva Pennegård, specialpedagog på Errarpskolan i Ängelholm som introducerade metoden Kompissamtal för sju år sedan.

Tanken med metoden, som utarbetats i Helsingborg, är att lära barn att prata om konflikter och skapa ett tryggare klimat.

Genom att utgå från tre frågor som rör konflikter i barngruppen, tränar eleverna sig på att tala med varandra och att lyssna på sina kamrater ut­ifrån ett utarbetat system.

–?Det skapar ett gott klimat och barnen lär sig hur det känns för dem som råkar illa ut, säger Eva Pennegård, specialpedagog på skolan.

Övergrepp av svagare part

Mobbning är ett övergrepp och en kränkning av en svagare part. Det menar psykologiprofessorn Dan Olweus som är en av världens främsta mobbningsexperter.

På Errarpsskolan har man i sitt arbete med mobbning inspirerats av Olweus arbete.

–?När en mobbningssituation uppstår krävs det helt andra metoder än Kompissamtal. Då måste vi som skolpersonal reagera kraftfullt. Förhoppningen med samtalen är att de kränkande situationerna aldrig ska uppstå, säger Eva Pennegård.

Kompissamtal

Kajsa Sigvardsson (.se)