Dagens namn: Klemens
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter

Vi bryr oss!

Ta en timme om mobbning - här är lärarförbundets handledning

   Utgångspunkten för alla diskussioner om mobbning måste vara att mobbning är ett övergrepp, inte en konflikt mellan jämställda parter. Ett sätt att diskutera de övergrepp som beskrivs i Aftonbladets bilaga ”Bryr du dig” är att utgå ifrån de härskartekniker som har identifierats av den norska professorn Berit Åhs. Som lärare kan du med utgångspunkt i härskarteknikerna synliggöra dominansförhållanden och göra eleverna medvetna om hur olika beteenden uppfattas. Att inte förstå det man blir utsatt för gör att det blir oerhört svårt att säga ifrån.

 

 Osynliggörande: Att osynliggöra någon är att utestänga den personen från gemenskapen. Eftersom detta görs utan ord kan det vara svårt att upptäcka. Genom gester och kroppsspråk visas att det som den utsatta eleven säger eller tycker inte uppmärksammas eller ses som lika viktigt.

  Förlöjligande: ”Det var ju bara ett skämt” känns igen av de flesta ungdomar. Att håna någon, skratta åt någon och roa sig på någon annans bekostnad är typiska tecken på förlöjligande. Den som blir utsatt uppfattas som löjlig, humorlös och tråkig. Den personen väljer ofta att anpassa sig för att smälta in eller anstränger sig för att inte synas.

  Undanhållande av information: Att ha information och veta vad som händer i en grupp människor ger makt och inflytande. Den som inte får information hamnar ohjälpligt utanför gemenskapen.

  Dubbelbestraffning: Vad du än gör blir det fel. Om en elev är engagerad och duktig i skolan uppfattas den som plugghäst, om eleven istället inte deltar aktivt i undervisningen uppfattas den som tråkig och ointressant

  Påförande av skuld och skam: Den som blir utsatt för härskartekniker kan lätt känna att ”det är mig det är fel på”. Då är det bra att uppmärksamma att det är ett utövande av makt som ligger bakom känslan.

  Våld eller hot om våld: Att bli utsatt för våld eller hot om våld är för de flesta människor det yttersta förtrycket.

 

Hur kan man göra motstånd mot härskartekniker?

 Synliggör och tala om vad som händer.

 Tala om hur du känner.

  Tala om vad du vill att den andra personen ska göra istället.

 

Mer information om härskartekniker:

”Var fick du luft ifrån?” är en film om härskartekniker. Filmen visar hur ungdomar reflekterar och funderar kring de olika härskarteknikerna. Hur de tar sig uttryck i vardagen, hur man själv använder sig av dem men också hur man kan bemöta och göra motstånd mot kränkande behandling. Filmen kan beställas från Fritzes kundservice. Beställningsnummer 91-38-32203-X. 08-690 91 90, www.fritzes.se, [email protected]

SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet