Nätspritens öde närmar sig

Besked väntas från EU-domstolen om svenskar får köpa sprit på nätet från utlandet

Foto: montage
På torsdag kommer EU-domstolen med besked om svenskarna shandel av sprit över nätet strider mot det svenska alkoholmonopolet.
NYHETER

Inom kort kommer EU:s domstol med ytterligare ett viktigt besked om svenskarnas möjligheter att själva köpa vin och sprit utomlands.

På torsdag är det nämligen dags för ett förslag till beslut från domstolens generaladvokat i det uppmärksammade Rosengrenmålet.

Enligt svensk lagstiftning är det bara tillåtet att köpa alkohol utomlands och ta hem om man själv transporterar hem flaskorna, så kallad resandeinförsel.

De företag och intressen som driver frågan om alkoholköp via nätet hävdar att detta så kallade importförbud inte är tillåtet enligt EU:s regler och därför måste avskaffas. De hävdar dessutom att man inte behöver betala någon alkoholskatt i Sverige om man själv köper spriten i utlandet och låter någon annan transportera hem den.

Hörnstenar

Det är i den första frågan, importförbudets laglighet, som generaladvokaten och domstolen nu ska ge ett besked. Domstolen behöver dock inte följa generaladvokatens förslag utan kan i sin senare dom mycket väl komma fram till något annat.

EU-kommissionen vill ha bort det svenska förbudet mot privatimport och driver linjen att det måste bedömas utifrån EU:s regler om fri rörlighet för varor och tjänster. Sverige har stretat emot i domstolen eftersom importförbudet och det svenska försäljningsmonopolet betraktas som hörnstenar i den traditionella svenska alkoholpolitiken.

I förra veckan kom EU:s domstol med ett besked i den andra frågan, var alkoholskatten ska betalas. Beskedet innebär att man själv måste transportera hem alkoholen för att slippa alkoholskatt i hemlandet och det var självfallet något av ett grundskott mot internetspriten.

Skulle generaladvokaten komma fram till att Sverige får behålla sin importförbud har de lagliga förutsättningarna för skattefri alkoholimport via nätet försvunnit helt. Kvar för de företag som driver näthandel blir då handel med vin- och spritsorter som inte finns i Sverige och som det ska betalas svensk alkoholskatt på.

Vin från Spanien

Frågan om förbudet mot privatimport av alkohol hamnade i EU:s domstol efter det att Högsta domstolen (HD) begärt ett så kallat förhandsbesked om hur EU:s regler ska tolkas.

Med ledning av förhandsbeskedet ska HD avgöra ett mål där ett antal svenskar överklagat att de fått vin som de beställt från Spanien beslagtaget i tullen 2004. Bland dem återfinns den pensionerade Göteborgsläkaren Klas Rosengren som fått ge namn åt målet.

Privatimporten av alkohol via internet och transportföretag tog rejäl fart förra året efter att en hovrätt hävt beslag som tullen gjort. I år ser ökningen ut att ha dämpats något, med undantag för inköp av sprit, parallellt med att tullen ökat sina beslag rejält.

Bakgrund: Rosengrenmålet

Fakta: Import och beslag av internetsprit

Nils Odén/TT