Nu vill politiker få bukt med skolket

NYHETER

Hög frånvaro i flera grundskolor har fått politikerna att reagera.

Nu begär Roger Björn, (m), vice ordförande i SDN Gunnared en utredning av skolk och frånvaro i samtliga skolor i Göteborg.

Enligt en granskning som stadsdelsnämnden Gunnared gjort är var fjärde sjundeklassare i området borta från skolan minst en dag i veckan.

– Det är allvarligt att frånvaron är så stor. Jag blev faktiskt förskräckt. Om 25 procent av en klass är borta mer än en dag i veckan, hur kan de då klara betygen? frågar han sig.

Roger Björn har lämnat in en interpellation, en riktad fråga, till kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson, (s).

Läs också

Karolina Vikingsson (.se)