Vattnet riskerar att dränka Göteborg

Järnvägsspåren är redan hotade

Foto: hitta.se, ANDERS DEROS, URBAN ANDERSSON, B. KULÉN
Röda områden markerar de delar av staden som riskerar att hamna under vatten. Klicka på bilden för att göra den större.
NYHETER

Höjda kajkanter, strängare byggregler och nya bostadsområden – så ska Göteborg tackla den stigande havs- nivån.

För skulle den höjas ytterligare en meter, står hela centrum under vatten.

Kommunen har redan agerat genom att höja säkerhetsnivån för nya byggen ytterligare en meter ovan mark- nivån.

Har flera åtgärder

Men kommunalrådet Kia Andreasson (mp) har fler åtgärder på förslag.

– Alla bolag och förvaltningar måste jobba aktivt, och det är vi politiker som ska se efter att de gör det.

Höjda krav på torra byggnadsmaterial och uppmaningar till fastighetsägare att spara på energin finns också med på åtgärdslistan.

Men också Göteborgarna måste ta sitt ansvar, menar Kia Andreasson.

– Det är det som är det svåraste. Det måste till politiska beslut, både piska och morot.

Till exempel vill hon se säkrare pendelparkeringar utanför stan – och bättre möjligheter att ta sig in till stan.

– Problemet är utsläppen vid inpendlingen, så mer och bättre kollektivtrafik och ny järnväg är en nödvändighet.

Brunnsparken dränks

Men med framtidens vattennivåer kommer till exempel knutpunkten Brunnsparken att ligga under vatten.

De nya järnvägsspåren längs 45:an, som planerades för 15 år sedan, är redan översvämmningshotade.

– Man kan säga att jag är halvt hoppfull. Vi är sårbara bara sett till vattnet. Till det kommer avlopp, vägar och elnätet också, säger Kia Andreasson (mp).

I farozonen

Emma Johannisson (.se)

ARTIKELN HANDLAR OM