Generalen ska förhöras igen

Förvarade hemliga uppgifter i sitt hem

NYHETER

Förundersökningen mot generalmajor Tony Stigsson tas upp igen.

Nu är han misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift.

Tony Stigsson.

Beslutet har fattats av överåklagare Gunnar Stetler. Han har också skärpt brottsrubriceringen.

Förundersökningen las ner av åklagaren Ulf Forsberg. Han menade att det inte gick att styrka brott.

– Jag konstaterar att jag gör en annan bedömning, säger Gunnar Stetler.

Husrannsakan

Han anser att beslutsunderlaget är otillräckligt. Fler förhör måste genomföras.

Tony Stigsson förvarade hemliga och kvalificerat hemliga handlingar i bostaden i närheten av Skövde. Det uppdagades när polisen gjorde husrannsakan efter anmälan om hustrumisshandel.

Dokumenten borde aldrig ha lämnat arbetsplatsen i Uppsala. Varför Stigsson fört ut dem har inte klarlagts.

Får förtur

Chefsåklagare Tomas Lindstrand blir förundersökningsledare. Utredningen ska ske skyndsamt, med förtur.

– Av hänsyn till Stigsson och till Försvarsmakten, säger Lindstrand.

Han vill inte säga hur lång tid han räknar med att utredningen tar.

– Jag har en hel del saker att titta på.

Stigsson dömdes för två fall av misshandel.

Kerstin Danielson