Nej till privatimport av alkohol

Det svenska förbudet strider inte mot EU:s regler

NYHETER

Stockholm (TT)

Det svenska förbudet för privatpersoner att själva importera alkohol strider inte mot EU:s regler.

Det skriver generaladvokaten i EU:s domstol i ett förslag till beslut i det uppmärkammade Rosengrenmålet.

Enligt generaladvokatens förslag ska importförbudet prövas mot bakgrund av artikel 31 i EG-rätten. Den handlar om att utländska producenter inte får diskrimineras.

”Inom ramen för ett sådant särskilt system som det som föreskrivs i alkohollagen är förbudet mot privatimport av alkoholdrycker i princip förenligt med artikel 31.1 EG”, skriver generaladvokaten i sitt förslag.

Den som vill importera alkoholprodukter som inte finns på Systembolaget måste i dag göra detta via Systembolaget.

Högsta Domstolen måste pröva

Generaladvokaten behandlar också det fall där Systembolaget av något skäl inte anser det möjligt att för någons räkning importera en produkt som inte finns i sortimentet. Då är importförbudet enligt generaladvokaten ”endast förenligt med artikel 31.1 EG om varor från andra medlemsländer såväl rättsligt som faktiskt behandlas på ett icke-diskriminerande sätt”.

”Det ankommer på Högsta Domstolen att pröva om så är fallet i det aktuella målet”, skriver generaladvokaten i sitt förslag till beslut.

För de intressen som driver på om en friare import av alkohol är generaladvokatens förslag ett bakslag. Advokaten Ola Wiklund, som bland annat företräder det svenska företaget Locadi som sysslar med att transportera nätsprit, tycker dock att det nya förslaget till beslut är bättre än det som kom i våras:

I princip tillåtet

– I princip är importförbudet tillåtet men det är upp till nationella domstolar att pröva om Systembolaget klarar av att tillgodose alla kunders önskemål. Man kan ha sina dubier om det kommer att fungera, säger Wiklund till TT.

Det viktiga enligt Wiklund är generaladvokatens skrivning om att varor från andra medlemsländer såväl faktiskt som rättsligt inte får diskrimineras.

– Det är bättre än förra gången. Nu handlar det inte bara om juridik utan nu säger man att det här måste fungera i praktiken. Det är bra för då blir det upp till nationella domstolar att avgöra om importförbudet missgynnar utländska producenter, säger Wiklund.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM