Gift som dödade ex-spion finns i vanliga cigaretter

NYHETER

Den ryske ex-spionen Alexander Litvinenko avled efter att ha fått i sig giftet polonium 210.

Men han är långtifrån den enda som dött av det radioaktiva ämnet.

Polonium 210 finns i cigarettrök och har troligen orsakat oräkneliga lungcancerfall.

Hur Litvinenko fick i sig poloniumet är ännu oklart, men att radioaktiviteten i hans kropp dödade honom är läkarna överens om.

Samtidigt drar miljoner människor dagligen i sig polonium i lungorna.

Forskare har länge vetat att de radioaktiva ämnena polonium 210 och bly 210 förekommer i cigarettrök. Djurförsök har också visat att polonium 210 är det radioaktiva ämne som säkrast går att fastställa som lungcancerframkallande.

Får i sig extremt hög dos

– En person som röker två paket cigaretter om dagen i 25 år får i sig fem gånger så mycket polonium 210 än som behövdes för att orsaka lungcancer hos försöksdjur, säger Björn Cedervall, docent i medicinsk strålningsbiologi på Karolinska institutet.

Polonium 210 bildas i små mängder från naturligt uran i marken, och vi utsätts därför konstant för ett lågt intag av polonium 210 genom luften och vissa matvaror.

– Skillnaden är att den som röker ett till två paket cigaretter om dagen får en mycket högre dos, som dessutom mest drabbar lungorna. Det innebär att deras lungor kan utsätts för 100 – 10 000 gånger så hög stråldos som den från den naturliga strålningen, säger Björn Cedervall.

Filter hjälper inte

Vissa rökare tror att de är skyddade mot de farligaste ämnena med hjälp av filter. Men forskning visar att filter inte alls tar bort polonium ur röken.

Det farliga med strålningen är att den tränger ner i lungvävnadens cellkärnor och genetiskt material, och kan orsaka skador och

cellförändringar som kan leda till cancer.

Också den som utsätts för passiv rökning får i sig polonium genom röken.

– Det är ganska klarlagt bland forskare att också passiv rökning leder till en ökad risk för lungcancer, säger Björn Cedervall.

Karin Thurfjell

ARTIKELN HANDLAR OM