Så blir nya Göteborg

Regionen växer med 8 000 invånare

Foto: Illustration: Radar arkitektur och planering
Flygbild över Gamlestaden. De röda byggnaderna illustrerar en möjlig utbyggnad av Gamlestaden. I dag finns här industriområden och trafikytor.
NYHETER

Första maj. Lägg datumet på minnet. Efter det blir det nämligen mycket svårare för dig som medborgare att påverka utformningen av framtidens Göteborg.

Foto: Krister Engström
Salviaterassen i Gårdsten visar hur befintlig bebyggelse kan kompletteras med ny.

I går presenterades förslaget till Göteborgs nya översiktsplan, som bland annat innebär att regionen ska växa med 8?000 invånare per år, nya områden bebyggas och infrastrukturen utvecklas. Satsningen är gigantisk och den 1 maj går samrådstiden ut, efter det analyseras inkomna ändringsförslag och översiktsplanen sammanställs i en stor utställning.

– Det är lättast för den enskilde att påverka innan samrådstiden går ut. Efter det blir det betydligt svårare eftersom tåget har gått mycket längre, säger informationschefen Kristian Pedersen.

Vill ha in synpunkter

Byggnadsnämndens ordförande, Annelie Hulthén (s), är inte orolig att projektet drabbas av ett demokratiskt underskott men medger:

– Det finns alltid en risk att folk inte kommer till tals, speciellt för dem som inte känner till hur sådana här processer går till. Just därför är det viktigt att vi informerar så mycket som vi kan.

Vilken hänsyn tar ni till medborgarnas åsikter?

– Det är klart att vi vill ha in så mycket synpunkter som möjligt och alla förslag respekteras, men det blir ju konstigt om någon motsätter sig till exempel nya bostäder. Det strider ju mot vad vi vill åstadkomma.

Under 2009 tar kommunfullmäktige beslut om planen ska antas, detta efter att byggnadsnämnden först godkänt densamma.

FAKTA/ Så kan du tycka till

Pierre Adolfsson (.se)