Grävarens guide till guld

Vill du börja leta guld? Det här måste du ha koll på:

NYHETER

Vem som helst som kan få tillstånd att bryta mineraler.

Personen eller företaget måste göra en arbetsplan för sina undersökningar och informera markägarna, som har rätt att komma med invändningar.

Arbetet med att kolla om det finns någon intressant mineral får inte orsaka någon form av skada eller intrång.

Det är upp till guldletaren att ta reda på vilka regler som gäller för att skydda bebyggelse, natur, övrig miljö och fornlämningar.

Om man hittar guld och vill starta en gruva där så krävs fyra tillstånd till av bergmästaren, miljödomstolen och kommunens byggnadsnämnd.

Källa: Bergsstaten.se

ARTIKELN HANDLAR OM