Ambulans dras in vid sjukdom

"För patientsäkerheten är det en katastrof."

NYHETER

Det är bäst att ambulanssjukvårdarna i Västmanland håller sig friska. För nu kommer inte den som är sjuk få en ersättare, i stället dras då en ambulans in. Landstinget ska spara.

– Om en person får hjärtstillestånd i Arboga och ambulansen är i Hallstahammar då är utgången given, säger välinformerad källa.

Foto: Per-Olof Sännås

Om ambulanspersonal i Västmanland blir sjuk kommer den personen inte att ersättas.

– För patientsäkerheten är det här en katastrof, säger Fredrik Leek, skyddsombud.

I Västerås har det hittills funnits tre ambulanser nattetid, det nya beslutet innebär att det vid sjukdom i stället blir två.

– Tre ambulanser på 120 000 personer är ett minimum, säger Fredrik Leek.

Vården försämras

Han tror att det här kommer att försämra vården i länet. För redan i dag är de tre ambulanserna maximalt utnyttjade.

– Får vi ett tvåbilslarm, till exempel en trafikolycka, så blir alla resurser upptagna. Om det då inträffar något mer måste den patienten kanske vänta 30 minuter på att det ska komma en ambulans från en annan ort, säger Fredrik Leek.

Sparkrav

Nedskärningen är ett resultat av att Västmanlands Landsting står inför kraftiga besparningar. Kenneth Lindahl, klinikchef på akutkliniken, säger att akutkliniken, som ambulansen tillhör, måste spara 1 miljon under 2007.

– Jag tycker inte att det här är bra men det är ett besparingskrav. Nu har vi försökt göra någonting som minimerar skadorna för tredje person.

Han säger också att personal kommer kunna beordras in om en akutsituation skulle uppstå.

Är i dag maximalt utnyttjade

Men bland personalen är stämningen mycket upprörd. Många oroar sig för vad det här får för konsekvenser.

– Det här kan bli riktigt allvarligt. Om en person får hjärtstillestånd i Arboga och ambulansen är i Hallstahammar då är utgången given, säger källan.

Fredrik Leek tror att det här sätter större press på personalen.

– Folk kommer att vara rädda för att sjukskrivna sig när de är sjuka. De vet ju att det drabbar både patienterna och arbetskamraterna.

Facket; Inga förvarningar

Fredrik Leek är också mycket kritisk till hur det hela har skötts. Han säger att personalen inte har fått några förvarningar.

– De har åsidosatt alla arbetsrättsliga regler. Sådant här ska ju mbl:as.

– Om facket säger det får det stå för dem, säger Kenneth Lindahl.

Kenneth Lindahl säger också att det här inte är någonting principiellt nytt att jourhavande chef inte väljer att sätta in någon när personal är sjuk. Den möjligheten finns redan i dag men den har inte utnyttjats systematiskt.

Enligt Fredrik Leek hade facket, om det hade varit inkopplat från början, krävt en konsekvensanalys och då hade det här aldrig genomförts.

– Jag är förundrad. Vi har en ledning som inte förstår vad vi gör. Och som inte har något intresse av att sätta sig in i det heller.

Maria Soläng

ARTIKELN HANDLAR OM