Våldsam ökning av bopriserna på tio år

Priserna ökar i hela göteborgsregionen

NYHETER

Köpte du en villa på Öckerö för tio år sedan? Grattis i så fall.

För du får 200 procent mer för den idag.

Om man jämför priserna på de bostadsrätter och villor som såldes 1997 med de som såldes 2006 ser man en enorm prisökning.

– Efter 1997 har priserna stigit mycket kraftigt, säger Bernt Ringdahl, vd på Värderingsdata.

Borätter upp 400 %

I Göteborg har bostadsrätterna gått upp med över 400 procent, och villorna med 145 procent. En stor ökning som placerar Göteborg på sjätte plats bland Sveriges kommuner.

– Om man ska se senaste tiden är det Öresundsregionen som ökar mest, sen har vi en kraftig uppgång i Stockholm. Det varierar väldigt mycket.

I kranskommunerna runt Göteborg är prisökningen generellt sett högre. På Öckerö har villapriserna gått upp med över 200 procent. Med det hamnar man på andra plats bland kommunerna, bara i Vellinge ökade villapriserna mer.

Borätter har fått bättre anseende

När det gäller bostadsrätter verkar ökningen i många fall vara hisnande. Men statistiken är något missvisande.

– Det som kan göra att det slår lite fel är att det är för få köp, det kan sticka ut lite på vissa orter, säger Bernt Ringdahl.

Bostadsrätter ökar med 210 procent i hela riket, jämfört med villorna som bara ökar med 110 procent.

– Jag vet inte var det kan bero på, men det har varit ett väldigt tryck på bostadsrätter eftersom det inte funnits så mycket hyresrätter på den öppna marknaden. Det är en klar förändring efter 1997, i början på 90-talet hade bostadsrätter väldigt dåligt rykte. Marknaden stod stilla i sju-åtta år, säger Bernt Ringdahl.

Prisutveckling Bostadrätter

Så mycket har bostadsrätterna ökat i pris sedan 1997.

Prisutveckling villor

Så mycket har villapriserna ökat sedan 1997.

Emma Löfgren, Eric Thorsson