Bild som medium i genusdebatten

På utställningen ”Konstfeminism” kan du bland annat se filmen ”Tidig sommarkväll i Los Angeles”.
NYHETER

Genus i fokus – på lördag kommer turnerande utställningen ”Konstfeminism” till Göteborgs Konstmuseum.

”Konstfeminism” är i tanken ett projekt som vill beröra, belysa och aktivera samhällsdebatten kring normer och orättvisor kopplat till kön. Verken är från 1970-talet fram till i dag och teknikerna är blandade.

Göteborgsbaserade Annica Karlsson Rixon använder foto som förmedlare mellan konst, idé och människa.

– Bilden som medium har ett starkt inflytande på hur vi ser på saker i vår omvärld. Jag tycker det är viktigt att ifrågasätta och tydliggöra genom konsten, och just genusfrågor är väldigt angeläget för mig.

Annica deltar med två verk i utställningen, ”Konstnärslunch” och ”Tidig sommarkväll i Los Angeles” som båda gjordes på 90-talet och är iscensatta.

– De är parafraser på två gamla konstverk med romantiska Skagenmotiv som är tydligt manligt influerade. På mina bilder är det en helt annan representation av kvinnor och etnicitet, jag ville fånga min samtid.

Fotografiprofessor

Läs mer

Pierre Adolfsson (.se)