Ica följer dina spår digitalt – i butiken

Sensorer ska mäta kundernas rörelser

1 av 2
Ica Maxi i Toftanäs i östra Malmö är först ut med tekniken.
NYHETER

Ica Maxi i Toftanäs är först i landet med att kartlägga sina kunders rörelsemönster digitalt.

Med hjälp av sensorer vill man se hur varorna bäst ska placeras i butiken.

– Många företag kartlägger redan sina kunder, fast manuellt, med papper och penna. Det nya med det här är den digitala tekniken, säger Jens Nordfält, forskare på ICA och medarbetare i projektet.

Undersökningar visar att det kunder är mest missnöjda med är att butikerna känns oinspirerande. En bra placering av varor kan hjälpa folk att bli introducerade till något nytt, som till exempel asiatisk mat, säger Jens Nordfält.

Varans placering har betydelse

Hanna Hjalmarsson, forskare i köpbeteenden vid Handelshögskolan i Stockholm, bekräftar att en varas placering i butiken i hög grad påverkar hur och vad vi handlar.

–Eftersom våra inköpsbeslut till största del fattas omedvetet, blir en varas placering viktig. Barn gillar till exempel varor som är lågt placerade. Det har också visat sig effektivt att placera varor med hög inköpsmarginal, som mineralvattenflaskor, långt till höger på en hylla.

Kunden får betala

De elektroniska sensorerna registrerar hur kunderna rör sig inom ett visst område i en butik.

Utifrån det kan man sedan testa effekterna av att göra vissa förändringar, som att öka eller minska belysningen och höja eller sänka hyllhöjder.

Finns det något negativt med den här nya tekniken

– Ja, det kan komma att kosta mer än det ger. Ett sådant här projekt kostar hundratusentals kronor, och i slutändan är det ju kunden som får betala för det, medger Jens Nordfält.

Lotta Narvehed