Farligaste gatan i stan

Avenyn i topp i våldsstatistiken

Foto: BENGT KULÉN
Polisen ökar sin bemanning för att göra Kungsportsavenyn och de andra riskfyllda platserna i city tryggare.
NYHETER

På Vasagatan, Avenyn och Järntorget är risken störst att bli nedslagen i Göteborg. Och antalet misshandelfall ökade förra året.

Medan brottsligheten sjunker generellt i den senaste statistiken från Brå, Brottsförebyggande rådet, är siffrorna fortfarande röda i centrala Göteborg. Misshandelanmälningarna ökar, om än svagt, för 2006 jämfört med 2005.

– Om ökningen fortsätter kan det få konsekvenserna att allt färre vågar röra sig på utsatta gator kvällstid, det vore fruktansvärt, säger Thomas Alm, inspektör vid närpolisområde city.

Den typiske förövaren är en yngre man och oftast är det alkohol med i bilden.

Krogtäthet och folkmassor spelar in

Inte oväntat ligger Avenyn, Vasagatan och Järntorget i topp när det gäller misshandel. Enligt polisen beror detta på ”krogtätheten” och den stora omsättningen på folk.

I oktober 2006 inledde polisen i city satsningen ”Säkra stråket”, vilket innebär att polisbemanningen på de misshandelstäta platserna utökats under fredags- och lördagskvällar.

– Vi har sett tydliga förbättringar i statistiken för slutet av året, på sikt kan detta få betydande konsekvenser för antalet misshandelsfall.

Fakta/Fler anmälningar om misshandel

Pierre Adolfsson (.se)

ARTIKELN HANDLAR OM