Militären vill skapa nytt IB

Hemlig spionorganisation ska spana på svenskarna

1 av 4
inre hot Peter Bratt och Jan Guillou talar med politikern Sven Andersson (s). De dömdes senare för att ha avslöjat en hemlig underrättelsetjänst som skulle spionera på kommunister, så kallade säkerhetsrisker.
NYHETER

Militären håller på att bygga upp en ny spionorganisation – riktad mot svenskar.

Den förra, IB, avslöjades av Jan Guillou för över 30 år sedan.

– Vi kan få en parallell, hemlig, polis som arbetar vid sidan av den vanliga, säger konfliktforskaren Wilhelm Agrell.

I förra veckan presenterades lagrådsremissen ”En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet”.

Tidningen Fokus har i sitt nya nummer en stor artikel om förslaget med rubriken ”Säpo varnar för nytt IB”.

Förslaget kan ge Försvarets radioanstalt, FRA, rätt att avlyssna telefonsamtal och följa datatrafiken till och från Sverige.

Kritiken har varit massiv. Inte bara från politiska motståndare och debattörer utan också från Säpo och Rikspolisstyrelsens chef Stefan Strömberg

Nya befogenheter

Men förslaget vill också ge den topphemliga militära spionorganisationen KSI, Kontoret för särskild inhämtning, nya och större befogenheter.

Det har fått Säpo – som vanligtvis tiger som muren om allt – att gå i taket.

Säpo befarar att KSI, utan tydliga regler, kommer att spana och jaga agenter i Sverige. Något som är omöjligt i dag eftersom KSI inte har några polisiära befogenheter.

– En parallell verksamhet till Säkerhetspolisen skapas, skriver Säpo i sitt remissvar – och menar att det kan leda till kraftiga ingrepp i den personliga integriteten.

– Spöket från IB-tiden kommer tillbaka, säger Wilhelm Agrell till Fokus.

Han varnar för allvarliga hot mot rättssäkerheten. IB hade massor med informatörer som arbetade utanför Säpos kontroll och bedrev en egen polisverksamhet utanför lagen.

– De gjorde precis som de ville på den tiden, säger Wilhelm Agrell till Aftonbladet.

Säpo varnar

Säpo varnar för att de som misstänks för brott inte bara kommer att utsättas för polisens spaning utan också för KSI:s.

Wilhelm Agrell vill inte dra några direkta paralleller till den gamla östtyska säkerhetspolisen Stasi.

– Men jag ser en mycket tvivelaktig utveckling i förlängningen.

Exempel?

– Vi kan få fler händelser av den typ då Sverige utlämnade två egyptiska medborgare till CIA på Bromma flygplats.

Försvarsminister Mikael Odenberg viftar bort kritiken.

– De här förslagen handlar över huvud taget inte om att övervaka svenska medborgare utan de handlar om verksamheter som riktar sig mot utländska förhållanden och yttre hot, säger Odenberg.

KSI

Svante Lidén

ARTIKELN HANDLAR OM