FN: Människan bakom global uppvärmning

Temperaturen kan stiga med upp till 6 grader det närmaste seklet

NYHETER

Människan ligger med allra största säkerhet bakom den globala uppvärmningen.

Det var huvudbudskapet när FN:s klimatpanel presenterade sin senaste klimatrapport i Paris i dag.

Enligt FN kommer temperaturen att stiga kraftigt under de kommande hundra åren.

"De flesta av de observerade ökningarna i globala genomsnittstemperaturen sedan mitten av 1900-talet beror med största sannolikhet på den observerade ökningen av antropogena (mänskliga) växthusgaskoncentrationer", heter det i slutdokumentet.

Enligt rapporten kan temperaturen stiga med 1,1-6,4 grader fram till 2100. Men det mest troliga scenariot är att den stiger med 1,8-4 grader.

Orsakas av människan

"Den observerat utbredda uppvärmningen av atmosfären och hav, tillsammans med krympande ismassor, stödjer slutsatsen att det är extremt osannolikt att de globala klimatförändringarna under de senaste 50 åren kan förklaras utan yttre påverkan, och det är mycket troligt att det inte enbart handlar om kända naturliga orsaker", hette det vidare.

Frasen "mycket troligt" ska läsas som att det är mer än 90 procents säkerhet för att den globala uppvärmningen orsakas av människan.

Betydligt skarpare

Med enkelt språkbruk betyder det att "vi har slagit fast det", sa den ledande amerikanska klimatforskaren Jerry Mahlman, enligt nyhetsbyrån AP.

Formuleringen är betydligt skarpare än panelens förra rapport 2001, som sade att uppvärmningen "troligen" eller med 66 procents säkerhet orsakades av mänskliga aktiviteter. Det skarpare språkbruket kan leda till ökat tryck för att regeringar ska göra mer för att bekämpa uppvärmningen.

FN:s klimatpanel, IPCC, med 2 500 forskare från fler än 130 länder, inledde Parismötet i måndags.

TT-Reuters , Johanna Melén